IMG 7247 IMG 7247

Terms & conditions lessons

1. Peakz Padel provides lessons, which means you will be assigned a coach. Peakz Padel has the right to change the coach of your lesson.

2. The duration of your training session will be confirmed by our planning team. The standard duration is 60 minutes.

3. Payment for the lesson or lesson series needs to be fulfilled before the first lesson starts.

4. It’s not possible to cancel or reschedule a lesson. We work with fixed plannings. If you can’t attend the lesson, you can arrange a stand in. Always do this in agreement with us. There’s no refund when you don’t show up at the lesson.

5. In case a coach is absent due to illness or otherwise, we will reschedule the lesson for you. Lessons will be rescheduled directly after the last week of the series. (fixed period of 1 week after the last lesson of the series)

6. Outdoor training. In case that a lesson can’t take place due to weather conditions; the first two lessons missed will be made up (‘for the club’) After the first two, lesson 3 will be ‘for the client’, lesson 4 'for the club’ and so on.

7. Peakz Padel has the right to change the location of the lesson. This change of location should be within 6 km from the original location, clients are obliged to attend the class at the new location.

8. When you want to extend your lessons, you can subscribe for a new series of lessons. There are no guarantees for availability, time slot or coach. You can’t extend a series of 5, these series are for starters only.

9. It is compulsory for clients to wear padel or tennis shoes during lessons. Once starting a lesson series clients have 5 lessons to ensure the proper footwear. They are also required to have their own padel racket after lesson 5.

10. Warming up with the coach is mandatory at the start of every lesson.

11. Peakz Padel and their coaches cannot be held responsible for any personal accidents or injuries or any damage as a result of accidents and injuries. Also, they are not responsible for theft or damage to any of the client’s properties.

12. If you subscribe with a group/more persons, the main contact person receives the invoice. You need to arrange payment per person by yourself.

13. If these terms and conditions do not provide the answer in a certain case, Peakz Padel has the right to make the decision as we consider to be reasonable.

14. Padel is very popular at this moment and there are not enough courts and coaches (yet) to meet all the demand. That’s why we work with fixed plannings and less flexibility. Please be on time at your lesson, your coach is working hard to teach as many people as possible in the magic of padel. Have fun!

-------

1. Peakz Padel geeft les, wat betekent dat je een coach krijgt toegewezen. Peakz Padel heeft het recht om de coach van je les te veranderen.

2. De duur van je trainingssessie wordt bevestigd door ons planningsteam. De standaardduur is 60 minuten.

3. Betaling van de les of lessenreeks dient voldaan te zijn voor aanvang van de eerste les.

4. Het is niet mogelijk om een ​​les te annuleren of te verplaatsen. Wij werken met vaste planningen. Mocht je de les niet kunnen bijwonen, dan kun je een invaller regelen. Doe dit altijd in overleg met ons. Er vindt geen terugbetaling plaats als je niet op de les komt opdagen.

5. Indien een coach afwezig is door ziekte of een andere reden, zullen we de les voor je verzetten. De lessen worden direct na de laatste week van de serie opnieuw ingepland. (vaste periode van 1 week na de laatste les van de reeks)

6. Buitentraining. In het geval dat een les niet kan plaatsvinden vanwege weersomstandigheden; de eerste twee gemiste lessen worden ingehaald ('voor de club'). Na de eerste twee is les 3 'voor de klant', les 4 'voor de club' enzovoort.

7. Peakz Padel heeft het recht de locatie van de les te wijzigen. Deze verandering van locatie dient binnen 6 km van de oorspronkelijke locatie te zijn, klanten zijn verplicht de les op de nieuwe locatie bij te wonen.

8. Wanneer je je lessen wil verlengen, kun je je inschrijven voor een nieuwe lessenreeks. Er zijn geen garanties voor beschikbaarheid, tijdslot of coach. Een serie van 5 lessen kun je niet verlengen, deze series zijn alleen voor starters.

9. Het is verplicht voor klanten om padel- of tennisschoenen te dragen tijdens de lessen. Na het starten van een lessenreeks hebben klanten 5 lessen om voor het juiste schoeisel te zorgen. Ook zijn ze verplicht om na les 5 in het bezit te zijn van een eigen padelracket.

10. Warming-up met de coach is verplicht aan het begin van elke les.

11. Peakz Padel en hun coaches kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijke ongevallen of verwondingen of enige schade als gevolg van ongevallen en verwondingen. Ze zijn ook niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van de klant.

12. Indien u zich inschrijft met een groep of meer personen, ontvangt de hoofdcontactpersoon de factuur. U dient zelf de betaling per persoon te regelen.

13. Indien deze algemene voorwaarden in een bepaald geval geen antwoord bieden, heeft Peakz Padel het recht om de door ons redelijk geachte beslissing te nemen.

14. Padel is op dit moment erg populair en er zijn (nog) niet genoeg banen en coaches om aan alle vraag te voldoen. Daarom werken we met vaste planningen en minder flexibiliteit. Wees op tijd bij je les, je coach werkt er hard aan om zoveel mogelijk mensen de magie van padel te leren. Veel plezier!